a

Wonderlijke verhalen over en op de letters in de Atlantische Oceaan, die als eilanden bestaan met een eigen, bizarre werkelijkheid. Elke titel heeft een letter op de rug. De letters vormen samen ATLANTISCHE OCEAAN.

A T L A N T I S C H E O C E A A N

A - Avant la lettre (februari 2014)

T - Par le petit bout de la lorgnette (gepland voor 2017)

L - De drenkeling van de A (januari 2013)

A - De wilde piano (augustus 2013)

N - Het luchtkasteel (mei 2014)

T - Op reis met de ongelover (maart 2015)

I - De Simbabbad van Batbad (augustus 2015)

S - Het veldwachterseiland (augustus 2016)

C - Ondertussen op de tweede T (februari 2016)

H - Het topje van de A (mei 2015)

E - De ezelsheiland (mei 2013)

O - La mememoire (gepland voor 2016)

C - Le chat a neuf queues (gepland voor 2017)

E - Le secret de Felicien (gepland voor 2016)

A - Het vogelverschrikkers vagevuur (augustus 2012) (au

A - Le diable du peintre (gepland voor 2016)

N - De trein naar straks (augustus 2014)

ANDERE ALBUMS VAN FRED

* Het kleine circus (januari 2016)

* De kraai op gymschoenen (verschijnt eind 2016)

hum 

 


 

 

a

Het veldwachterseiland
(augustus 2016)

De letter S: het achtste album.
Philemon komt samen met Bartholomee eindelijk op de A, maarrrrr..... het is niet de A, maar een A. Pittig wereldje deze A, waar veldwachters snuisterijen als Philemon boven de haard houden. En voor wie eindelijk wil weten wat Hum! nu precies betekent, op bladzijde 19 doet de onnozelenhalzenval dat haarfijn uit de doeken.

o

f